Experimenteel bestuur benut de kracht van uitproberen

Proeftuinen, living labs, pilots en stadslabs zijn “in” als methode om nieuwe oplossingen te vinden voor lastige maatschappelijke vraagstukken. Maar het opschalen van goede oplossingen die hieruit ontstaan, blijkt uiterst lastig. Voor Overheid van Nu interviewde ik Suzanne Potjer, die hierover een interessant (en prettig leesbaar) boek schreef, getiteld Experimenteel Bestuur. Aan de hand van tal van praktische voorbeelden geeft ze inzicht in een bestuursfilosofie die helpt om méér impact te halen uit experimenten. Het interview – met link naar het boek – lees je hier: https://lnkd.in/esWHtEp

potjer-portret

Suzanne Potjer