‘Trends in de informatiesamenleving 2020’ maakt bestuurders wegwijs in digitalisering

visual-informatiesamenlevingHoe kan iedereen meedoen in de informatiesamenleving? Zijn publieke waarden als privacy, veiligheid en autonomie nog geborgd in tijden van digitalisering? Hebben we voldoende controle op nieuwe technologieën? Digitalisering staat als thema hoog op de politieke en bestuurlijke agenda. In het eerste rapport Trends in de Informatiesamenleving 2020 vat de VNG de grote lijnen van de ontwikkelingen op dit gebied samen voor bestuurders. Ik mocht optreden als eindredacteur. Belangrijke conclusie is dat in een ‘vernetwerkte’ maatschappij nauwe samenwerking tussen bestuurslagen essentieel is.

Hier lees je meer.

Buurt Bouwdoos Warmtetransitie

bbd

We did it! In ruim vier maanden tijd hebben we als combinatie (WSP in The Netherlands en Ennatuurlijk B.V.) samen met de bewoners van de Utrechtse jaren ’30 wijk Tuindorp een innovatieve methode ontwikkeld én getest om bewoners van wijken met veel particulier woningbezit te informeren, activeren en zelf aan het stuur te zetten bij de noodzakelijke verduurzaming. Het resultaat? Een Buurt Bouwdoos Warmtetransitie waar heel Nederland mee aan de slag kan én een gefundeerd en realiseerbaar, volledig duurzaam warmteplan dat past bij de context van Tuindorp.

Hier lees je er méér over.