Aan het werk!

8pinskabel

Complexe materie vertalen en toegankelijk maken. Dat is één van mijn sterke punten. Ik ben gespecialiseerd in het vertalen van formele documenten en rapporten naar begrijpelijk en prettig leesbaar Nederlands op alle taalniveaus.Je vindt in mij een stevige gesprekspartner voor wetenschappers, juristen, ambtenaren, bestuurders, technici, topmanagers, strategen en ondernemers die hun soms ingewikkelde boodschap graag in de juiste, goed leesbare bewoordingen terugzien. Maar ik beweeg me even gemakkelijk onder marktkooplui, bouwvakkers, monteurs of havenwerkers en vertel hun verhalen door.

Je kunt me inzetten voor:

 • praktisch communicatieadvies
 • reportages en artikelen
 • interviews en deskresearch
 • ondersteuning bij het ontwikkelen en formuleren van visie, strategie en beleid
 • ontwikkelen online platforms
 • boeken- en tijdschriftproductie
 • brochures en jaarverslagen
 • rapporten en aanbestedingsdocumenten
 • online en print
 • redactiecoördinatie en conceptontwikkeling

Bij dit soort organisaties en onderwerpen kom ik het beste tot mijn recht:

 • Bedrijven en instellingen die in de frontlijn staan van grote maatschappelijke veranderopgaven. (energietransitie, circulariteit, mobiliteit, urbanisatie)
 • Publieke dienstverlening (Openbaar vervoer/mobiliteit, veiligheid, smart city)
 • Openbaar Bestuur (Rijk, provincies, gemeentes, waterschappen, Europa)
 • Wetenschap en technologie (hogescholen, universiteiten, research)
 • B-to-B uitgevers (innovatie, energietransitie, technologie – met name energie, ict, infrastructuur en bouw – mobiliteit, veiligheid, openbaar bestuur)

Recent heb ik opdrachten uitgevoerd voor onder andere:

DCHI-logo-1

lievensewsp Logo-Petersburg

index

incluzio

overheidvannu

stedin

joulz

emma

den HAAG

bzk

viveste

GEM utrecht

nsretrabo

“Het herschrijven van de Rabobank CAO had als doel de tekst te vereenvoudigen en moderniseren. Een intensief en complex proces: er zijn immers meer partijen (werkgever en vakorganisaties) bij betrokken en het is een document met een juridische status waarvan de feitelijke inhoud niet gewijzigd mocht worden. Frans van Hout had een scherp oog hiervoor. Tegelijkertijd werd niet geaarzeld ons ook steeds voor te houden of een tekst voor medewerkers wel voldoende begrijpelijk was. Het eindproduct is er naar!”

Andrea Agterberg, beleidsadviseur Human Resources en Arbeidsvoorwaarden,
Rabobank Nederland