Communicatie

Complexe materie toegankelijk maken. Dat is één van de sterke punten van PMC.
Diepte-interviews met managers, vakspecialisten, beleidsmakers en wetenschappers over de laatste ontwikkelingen op hun vakgebied. Het vertalen van formele documenten naar begrijpelijk, maar toch juridisch houdbaar Nederlands. Complexe, strategische ‘roadmaps’ die richting geven aan technologie en innovatie omwerken naar één overzichtelijk document, dat iedereen in de organisatie begrijpt en ondersteunt.

Dat is het soort projecten waar het uiterste van onze vakbekwaamheid wordt gevraagd en waar we dan ook trots op zijn. Bij PMC vind je stevige gesprekspartners voor wetenschappers, juristen, technici, topmanagers, strategen en ondernemers die hun soms ingewikkelde boodschap graag in de juiste, goed leesbare bewoordingen terugzien.

“Het herschrijven van de Rabobank CAO had als doel de tekst te vereenvoudigen en moderniseren. Een intensief en complex proces: er zijn immers meer partijen (werkgever en vakorganisaties) bij betrokken en het is een document met een juridische status waarvan de feitelijke inhoud niet gewijzigd mocht worden. Poco Más Communicatie had een scherp oog hiervoor. Tegelijkertijd werd niet geaarzeld ons ook steeds voor te houden of een tekst voor medewerkers wel voldoende begrijpelijk was. Het eindproduct is er naar!”

Andrea Agterberg, beleidsadviseur Human Resources en Arbeidsvoorwaarden,
Rabobank Nederland