Schuldenproblematiek: zorgverzekeraar als “kanarie in de kolenmijn”

Zorgverzekeraar CZ werkt zeer energie mee aan innovaties die te maken hebben met het oplossen van problematische schulden. Voor het platform voor interbestuurlijk samenwerken Overheid van Nu sprak ik hierover met Manuel van der Hoek, manager debiteurenbeheer bij CZ.

manuel_vdhoek2Als één van de grotere zorgverzekeraars, staat CZ in de frontlijn van de schuldenproblematiek. Hoe dat komt? Van der Hoek: ‘Als zorgverzekeraar ben je de “kanarie in de kolenmijn”, de zorgpremie is één van de eerste rekeningen die blijven liggen. We zien voor onszelf dan ook een belangrijke rol om met het signaal aan de slag te gaan als we betalingsachterstanden zien. Hoe eerder je er bij bent, hoe groter de kans op een goede oplossingen voor iedereen.’

Maar schuldenproblematiek kan erg complex zijn. Daar zijn innovatievere oplossingen voor nodig. Van der Hoek: ‘In Den Haag is CZ aangesloten bij Schuldenlab070, een mooi initiatief van gemeente, hulpverlening en bedrijven om met andere ogen naar schuldhulpverlening te kijken. Met dit soort initiatieven bevorderen we met elkaar samenwerking en innovatie.’ Voor integrale hulp aan Haagse gezinnen met ernstige problemen op meerdere leefgebieden, loopt het project Sociaal Hospitaal, dat met een Health Impact Bond wordt gefinancierd door CZ. Dit  in de verwachting dat de geboden hulp op termijn niet alleen goed is voor het gezin, maar ook aanmerkelijke besparingen oplevert.

‘Doen wat niet kan en mag, om te ontdekken wat werkt’

Tijdens een bijeenkomst van het innovatieplatform Programma Sociaal Domein, waar ik verslag deed, kennisgemaakt met Rikko Voorburg. Voorburg is theoloog en voorganger in de Amsterdamse Pop Up-kerk, kort samengevat: het innovatielab van de vrijgemaakt gereformeerde kerk.

Rikko voorburg

De kerk heeft zowel zijn feitelijke als morele gezag vrijwel verloren en weet daar nauwelijks een antwoord op te formuleren. Met zijn Pop Up-kerk weet Voorburg mensen te binden en te boeien,. Het gaat om mensen die totaal niets met de kerk hebben, maar die zich wél willen inspannen om de wereld een beetje mooier te maken. Daar zijn inmiddels allerlei in het oog springende initiatieven uit voort gekomen, waaraan bijvoorbeeld kunstenaars, buurtbewoners of gewoon bezorgde burgers hun medewerking verlenen. Zo organiseerde hij een biechtsessie in sekshuis Casa Rosso en een karavaan van bussen en auto’s naar de Griekse hoofdstad Athene om vastzittende vluchtelingen op te halen. Die initiatieven krijgen vaak veel media-aandacht, mede omdat ze wel erg buiten het gebaande kerkenpad liggen. Maar Voorburg is stellig over de waarde daarvan: ‘Je moet doen wat niet kan en mag, om te ontdekken wat werkt.’